NIMIOMSVK1K2
Hampaala Janne41----
Hannula Jani733---
Kahi Sami33-1--
Kataja Juuso61----
Kinnunen Timo241---
Kouri Mikko6-1---
Kunttu Santeri3221--
Lehti Jani623---
Leinonen Juha-Matti3--1--
Liimatainen Ville-Pekka3--1--
Lillrank Eetu4-1---
Lipponen Teemu3--1--
Meramo Joni42----
Mäkelä Mika4-----
Niemi Kalle10-----
Nurkka Antti1-----
Peltonen Joonas4-1---
Pukki Juho3-----
Putkonen Jani3-1---
Reinikainen Juha3-----
Ruokolainen Marko1-----
Ruokolainen Niko3-----
Ruuska Ville9-1---
Taipale Ilkka611---
Tavi Mikko5-----
Vottonen Janne101----
Väätti Tommi4-----
Westman Joonas3-----

Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)