NIMIOMSVK1K2
Ahmad Amir11
Eriksson Niko1
Hampaala Janne3
Hietala Akseli41
Hänninen Olli24
Johansson Antti3
Kangassalo Niilo1
Ketonen Jesse2
Kinnunen Janne-Matti31
Kinnunen Timo1
Lehto Eeli31
Lindström Alexander4221
Myllys Aleksi22
Mönkkönen Tommi1
Nieminen Daniel1
Nurmi Kevin4311
Nyyssölä Tony31
Ollila Juuso211
Peltonen Jaakko31
Prami Joonas42
Purola Patrick1
Ruotsalainen Henry2111
Ruuska Ville3
Sinervo Kaapo31
Tenkanen Mika2
Tran Roni11
Ulander Aleksis313

Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)