NIMIOMSVK1K2
Gädda Robert22
Hietala Akseli3
Hänninen Olli321
Johansson Antti2
Käki Kustaa2
Ketonen Jesse2
Ketonen Jonne213
Kinnunen Janne-Matti1
Lankinen Vili312
Lehtonen Kristian311
Lindström Alexander321
Maaranen Mikko31
Nousiainen Yalo211
Quilodran Sergio21
Packalen Joona3
Rantala Ronny1
Ruotsalainen Henry311
Saad Younis1
Sinervo Kaapo1
Ulander Aleksis321
Viitaniemi Otto31