NIMIOMSPVK1K2
Haltsonen Juuso53-3---
Hannula Jani8437---
Järvilehto Ville-Veikko32-2---
Kataja Juuso61-1---
Lehti Jani4213---
Mäkelä Mika71671--
Niemi Kalle51-1---
Nurkka Antti11-1---
Peltonen Jaakko6325---
Peltonen Joonas3------
Putkonen Jani48311---
Ristoja Samu34-4---
Ruokolainen Niko11-1---
Ruuska Ville8538---
Taipale Ilkka82810---
Vottonen Janne4123---

Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)