NIMIOMSPVK1K2
Hampaala Janne81110211--
Hannula Jani95712---
Kataja Juuso92-2---
Kouri Mikko1------
Kunttu Santeri3------
Lehti Jani45-5---
Liimatainen Ville-Pekka32-2---
Lillrank Eetu2-22---
Lipponen Teemu1------
Mäkelä Mika9235---
Niemi Kalle11-1---
Nurkka Antti4-22---
Peltonen Joonas2112---
Putkonen Jani3112---
Ruuska Ville96915---
Taipale Ilkka5257---
Tavi Mikko21-1---
Tran Trong1------
Vottonen Janne12617---
Westman Joonas4213---

Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)