NIMIOMSVK1K2P
Hampaala Janne9111
Helinen Iiro122
Hietala Akseli153145
Hänninen Olli13101511
Häyrinen Onni914
Johansson Antti1362
Ketonen Jesse158217
Ketonen Jonne19694116
Kinnunen Janne-Matti13126
Kinnunen Timo212
Käki Kustaa21
Lehto Eeli11
Lempinen Niko11
Lindström Alexander141121
Maaranen Mikko212311
Myllys Aleksi16212
Mönkkönen Tommi1221
Nissinen Jose1
Nurmi Kevin91225
Nyyssölä Tony12142
Ollila Akseli624
Ollila Juuso8131
Peiponen Roni77249
Peltonen Jaakko12124
Prami Joonas10125
Prami Markus72
Rintala Elis1
Ruotsalainen Henry182134
Ruuska Ville1423
Sahlberg Oliver143127
Sinervo Kaapo17211
Tahvanainen Rami31
Tenkanen Mika1313
Ulander Aleksis1636214
Vottonen Janne1

Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)

* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!